Over Ons

De naam Ezechiël vloeit voort uit de bijbel welke betekent: God geeft kracht.

Samen met Jesaja en Jeremia wordt Ezechiël tot de grote profeten gerekend.

Hij werd in 597 voor Christus net als vele anderen weggevoerd in de Babylonische ballingschap. In de ballingschap pleitte hij tegen assimilatie en voor het behoud van het zuivere geloof.

De oprichters zijn er toe overgegaan om deze naam aan de vereniging te verbinden omdat zij van mening waren dat wat het leven ze in de achterliggende periode ook heeft mogen brengen, zij door Gods genade de kracht hebben kunnen ontvangen om deze vereniging in het leven te roepen, welke de gekozen naam veel eer aandoet.

begraafplaats

 

Verder is Ezechiël een aflegvereniging waarbij mensen zijn aangesloten met een christelijke achtergrond; Nederlands hervormd, Luthers, E.B.G. en of Katholiek. De meeste hebben een beroep in de medische, maatschappelijke en dienstverlenende branche en komen uit verschillende delen van het land.

EZECHIËL is opgericht op 14 mei 1995 te Amsterdam en heeft dus een ruime ervaring in het verzorgen van overledenen en rouwprocesbegeleiding.

Vanuit onze geloofsovertuiging bewijzen wij de overledenen de laatste eer. Voor tijdens en na het afleggen wordt er gebeden en gezongen.

Aflegvereniging EZECHIËL heeft een rechtspersoonlijkheid en staat geregistreerd bij de kamer van koophandel.