Home

Voorwaar, ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn
Minste broeders of zusters hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan.

Matteüs 25:40

Het leven is zeer betrekkelijk. Wat er vandaag is hoeft morgen niet meer te zijn.

Als de dood zijn intrede doet bij een geliefde of dierbare van ons, dan is dat een grote rompslomp met alles dat geregeld moet worden.

Vanaf het moment van overlijden tot en met de uitvaart c.q. crematie en zelfs daarna komen heel wat deskundigen aan bod, ieder met zijn of haar eigen expertise.

Zo ook zal het in dit geval u als nabestaande enig troost en geruststelling bieden om te weten dat Aflegvereniging Ezechiël u hierbij de helpende hand wilt reiken ; door de laatste liefdevolle en gewenste verzorging van uw dierbare overledene te laten geschieden door deze vakbekwame mensen.

Het aan ons toevertrouwde werk wordt,zoals u het wenst,op vakkundige,traditionele en respectvolle wijze gedaan.

Aflegvereniging Ezechiel is voor iedereen ongeacht huidskleur, ras, leeftijd, geaardheid, religie of geloofsovertuiging en geslacht. De kernwaarden die aflegvereniging Ezechiel hoog in haar vaandel draagt zijn: professionaliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Voor het melden van een overlijdensgeval kunt u dag en nacht bellen met de onderstaande telefoonnummers:


06-43293890
06-29213800